Perspektywy rozwoju w 2017 roku

ObszarPerspektywa 
2017 r.
vs 2016 r.
Główne czynniki
Wydobycie Neutralna (+/-) Stabilizacja ceny węgla
    (+) Budowa nowych chodników
    (+) Modernizacja majątku
    (+) Stała poprawa efektywności
Energetyka konwencjonalna Spadek (-) Spadek cen energii
    (-) Niższy limit darmowych CO2
    (-) Wzrost cen węgla
    (-) Spadek produkcji energii elektrycznej
    (+) Optymalizacja procesów wewnętrznych
Odnawialne Źródła Energii Spadek (-) Utrzymujący się niski poziom cen Praw Majątkowych „zielonych”
    (+) Wzrost ceny i wolumenu Praw Majątkowych OZE „błękitnych”
    (+) Wzrost produkcji energii elektrycznej
    (+) Optymalizacja kosztów obszaru OZE
Dystrybucja Spadek (-) Spadek WACC o 0,042 p.p. do poziomu 5,633%
    (-) Koszty operacyjne modelowe zgodnie z opublikowanym przez URE dokumentem „Koszty operacyjne dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020”
    (+) Optymalizacja zarządzania majątkiem oraz racjonalizacja usług obcych
    (+) Prace nad poprawą jakości usług (obniżenie wskaźników SAIDI i SAIFI)
Obrót Neutralna (-) Wzrost konkurencji w obszarze obrotu
    (+) Rozwój kanałów sprzedaży i oferty produktowej
    (-) Postępująca erozja marży w segmencie obrót