Wskaźniki GK Enea w wyniku realizacji Strategii

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) na poziomie - 10%

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) na poziomie - 5%

Udział EBITDA z nowych, innowacyjnych inicjatyw strategicznych - 5-10%

Zainstalowane konwencjonalne moce wytwórcze - 5,8 GW

Sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym - 20,1 TWh

Wskaźnik SAIDI na poziomie - 144 min

Wskaźnik SAIFI na poziomie - 1,69

Wskaźnik strat sieciowych w dystrybucji - 5,9%

Redukcja kosztów stałych - 700 mln zł

Wskaźnik satysfakcji Klientów (CSI) 00 mln zł – Powyżej średniej konkurentów