Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku

Misja

Enea dostarcza stale doskonalone produkty i usługi, wyprzedzając oczekiwania Klientów dzięki zmotywowanym zespołom pracującym w przyjaznej, bezpiecznej i innowacyjnej organizacji.

Wizja

Enea jest wiodącym dostawcą zintegrowanych produktów i usług surowcowo-energetycznych oraz innych innowacyjnych usług dla szerokiego grona Klientów, cenionym za jakość, kompleksowość i niezawodność

29 września 2016 r. Rada Nadzorcza Enei zatwierdziła dokument pn. „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku”. Zdefiniowane w Strategii nowe kierunki rozwoju zakładają, że GK Enea będzie:

1. INNOWACYJNA: lider w identyfikacji, ocenie potencjału oraz wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych na dużą skalę

2. MULTIUSŁUGOWA: zdywersyfikowany portfel świadczonych usług, stabilne źródła przychodów

3. WYSOKOSPECJALISTYCZNA: specjalistyczna wiedza, kompetencje oraz dojrzałość w działalności w sektorze surowcowo – energetycznym

4. ODDZIAŁUJĄCA NA OTOCZENIE: lider pozytywnych zmian w branży elektroenergetycznej w Polsce

5. SKUTECZNIE WYKORZYSTUJĄCA SZANSE RYNKOWE: analiza otoczenia zewnętrznego, elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości, kreator popytu na nowe dobra

6. NIEZAWODNA: istotny wkład w bezpieczeństwo energetyczne Polski

Celem nadrzędnym określonym w strategii jest wzrost wartości GK Enea dla akcjonariuszy. Dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej, Enea zdefiniowała 15 celów strategicznych w ramach czterech perspektyw.

Enea zdefiniowała ponad 50% innowacyjnych inicjatyw zwiększających potencjał biznesowy 

… których realizacja będzie wspierać m.in. rozwój innowacyjnych produktów, usług i linii biznesowych GK Enea