Dystrybucja

Wskaźniki techniczne

Wyszczególnienie:20152016ZmianaIVQ 2015IVQ 2016Zmiana
SAIDI przerwy planowane i nieplanowane z katastrofalnymi (WN, SN) [minuty] 434,07 244,44 -43,69% 72,73 46,53 -36,02%
SAIFI przerwy planowane i nieplanowane z katastrofalnymi (WN, SN) [szt.] 5,5 3,85 -30,00% 1,09 0,86 -21,10%
% realizacji umów w terminie ref. 18 m-cy (IV gr.) [%] 82,40% 88,90% 6,50 p.p. 77,78% 94,67% 16,89 p.p.
% realizacji umów w terminie ref. 18 m-cy (V gr.) [%] 89,71% 95,98% 6,27 p.p. 90,44% 97,20% 6,76 p.p.
   

Pozostałe wskaźniki techniczne

Wyszczególnienie:20152016ZmianaIVQ 2015IVQ 2016Zmiana
Wskaźnik strat sieciowych [%] 6,86 6,28 -0,58 p.p. 9,73 8,81 -0,92 p.p.
   

Sprzedaż usług dystrybucyjnych

Wyszczególnienie:20152016ZmianaIVQ 2015IVQ 2016Zmiana
Sprzedaż usług dystrybucyjnych [GWh] 17 936 18 741 4,49% 4 545 4 817 5,98%
   

WRA, liczba odbiorców

Wyszczególnienie:20152016
WRA [tys.zł] 6 910 924 7 252 486
Liczba odbiorców [szt.] 2 487 023 2 520 175

103,12 - Długość linii 1) [tys.km]

37,61 - Liczba stacji elektro-energetycznych [tys. szt.]

809,81 - Liczba przyłączy 1) [tys. szt.]

18,16 - Długość przyłączy 1) [tys.km]

1) Rozbieżności pomiędzy wartościami prezentowanymi w 2015 r. i 2016 r. wynikają z faktu, że przedmiotowe dane za rok 2016 zaciągnięte zostały z sytemu GIS, zawierającego informacje o wielkości sieci Enei Operator po zakończonej w 2016 r. paszportyzacji. Spadek liczby przyłączy spowodowany jest faktem, że w wyniku przeprowadzonej paszportyzacji część przyłączy została zakwalifikowana jako sieć niskiego napięcia. Z kolei zmniejszenie długości linii oraz przyłączy wynika z tego, że wielkości te prezentowane są obecnie na podstawie ich graficznych długości zawartych w systemie.