Działania zrealizowane w 2016 r.

Obszar Handlu Detalicznego

 • Uruchomienie programu lojalnościowego dla Klientów (Strefa Zakupów)
 • Wprowadzenie do oferty nowych produktów dla gospodarstw domowych m.in. ENERGIA+ Fotowoltaika oraz ENERGIA+ Fachowiec
 • Rozszerzenie portfolio produktowego w zakresie paliwa gazowego oraz wdrożenie nowych produktów dla Klientów biznesowych: ENERGIA+ Index oraz ENERGIA+ Professional
 • Przeprowadzenie kampanii reklamowych i okresowych akcji promocyjnych skierowanych do segmentów GD i C komunikujących ofertę
 • Badanie satysfakcji i jakości obsługi Klienta

Obszar Obsługi Klienta

 • Zakończenie procesu migracji danych Klientów do centralnego systemu bilingowego – SKOK-O, SKOK-D
 • Uruchomienie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dla wszystkich Klientów
 • Zakończenie postępowania na wybór wykonawcy wydruku masowego (obniżenie kosztów wydruku)
 • Otwarcie zmodernizowanego zabytkowego biurowca wraz z Biurem Obsługi Klienta w centrum Szczecina
 • Zmodernizowanie biur obsługi klienta zgodnie z Księgą Tożsamości GK Enea w Inowrocławiu, Nowej Soli, Pile, Stargardzie, Szamotułach oraz Zielonej Górze
 • Uruchomienie nowych subserwisów wszystkich Spółek GK Enea w serwisie internetowym Grupy Enea
 • Realizacja procesu zakupowego multikanałowej platformy contact center, która pozwoli na udostępnienie Klientom nowych kanałów kontaktu

Obszar Handlu Hurtowego

 • Opracowanie i wdrożenie metodologii oraz narzędzia do konstruowania krzywych terminowych dla gazu ziemnego na rynku polskim
 • Opracowanie metodyki oceny i oszacowania poziomu ryzyka wzrostu i spadku ceny energii elektrycznej w okresie ofertowania i zabezpieczania oferty na rynku hurtowym wraz z przypisaniem szacowanego prawdopodobieństwa zmiany cen
 • Opracowanie i wdrożenie modelu cenowych ścieżek długoterminowych dla produktów notowanych na rynkach hurtowych
 • Zakończenie procesu hedgingu energii elektrycznej, praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO2 na potrzeby hurtowych portfeli Spółek Enea przy jednoczesnym osiągnięciu korzystnego (względem benchmarku do rynku) wyniku finansowego
 • Dostosowanie umów na dostawy biomasy do znowelizowanej ustawy o OZE
 • Kontraktacja dostaw paliw pod planowaną produkcję energii elektrycznej na rok 2017 z uwzględnieniem pozycji otwartej wynikającej z zapotrzebowania dla bloku