Obrót


Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym realizowana jest w głównej mierze przez Enea SA. W roku 2016 w stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym razem o 951 GWh, tj. o 6%. Wzrost ten nastąpił zarówno w segmencie odbiorców biznesowych (o 843 GWh, tj. o 7%), jak i w segmencie gospodarstw domowych (o 108 GWh, tj. o 2%). Wzrost wolumenu sprzedaży w segmencie odbiorców biznesowych wynikał ze wzrostu wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 378 GWh, tj. o 3%) oraz z dynamicznego wzrostu sprzedaży paliwa gazowego (o 465 GWh, tj. o 55%). Łączny wzrost wolumenowy sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego przełożył się na zwiększenie łącznych przychodów ze sprzedaży o 100 mln zł, tj. o 3%, w stosunku do roku 2015.