Inwestycje zrealizowane w 2016 r.

Wydobycie

 • Pozyskanie nowych koncesji:
  • wykupienie prawa do korzystania z informacji geologicznej złoża „Ostrów”
  • zakończenie prac wiertniczych przy otworach badawczych obszaru „Ostrów”
 • Utrzymanie parku maszynowego - zakup i montaż maszyn oraz urządzeń, m.in. modernizacja wag zbiornikowych, spagoładowarek, maszyn podwieszanych Bevex oraz remonty okresowe wagonów, zakup tam wentylacyjnych oraz zespołu podajników taśmowych
 • Inne inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe:
  • wykonanie 23,8 km nowych wyrobisk
  • centralna klimatyzacja pola Bogdanka – zakończenie budowy instalacji oraz wszystkich obiektów centralnej klimatyzacji pola Bogdanka
  • rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance – uzyskanie pozwolenia oraz wykupienie działki
  • zakończenie rozbudowy sieci elektroenergetycznych a także modernizacji obiektów rozdzielni i stacji 110/6 kV - stacja 110/6 kV GSTR w Bogdance, Stefanowie i Nadrybiu

Wytwarzanie

 • Kolejne etapy budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy 1.075 MWe
 • Przekazanie do eksploatacji farmy wiatrowej Baczyna 14,1 MW
 • Blok nr 1 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR)
 • Kontynuacja zabudowy instalacji SCR dla bloków nr 4-8
 • Rozpoczęcie modernizacji ujęcia wody chłodzącej – tymczasowy próg stabilizujący na rzece Wiśle
 • Rozpoczęcie zabudowy instalacji SCR wraz z modernizacją elektrofiltrów dla bloków nr 9 i 10 w ramach programu modernizacji bloków 2 x 500 MW
 • Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych
 • Kontynuacja zabudowy instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8

Dystrybucja

 • Zakończenie realizacji szeregu inwestycji na wysokim i średnim napięciu związanych z rozbudową, automatyzacją i modernizacją stacji oraz sieci elektroenergetycznych:
  • budowa: GPZ Śmiłowo wraz z liniami zasilającymi WN
  • przebudowa: GPZ Załom, GPZ Tanowska, GPZ Niemierzyn, GPZ Pniewy, GPZ Stargard Wschód oraz GPZ Chojnice Kościerska,
  • budowa linii napowietrznej WN Łobez – Resko, budowa linii kablowej WN Świnoujście – Warszów oraz budowa linii kablowej WN Bema – Nadolnik
  • przebudowa linii napowietrznych WN: Miłosław – Środa, Szamotuły – Wronki, Żnin – Pakość, Stęszew – Kościan, Pniewy – Sieraków, Budziechów – Zakładowa Żary, Kluczewo – Pyrzyce - Barlinek – Mostkowo, Skwierzyna – Międzyrzecz, Jasiniec – Bydgoszcz Wschód
 • Usprawnienie procesów przyłączeniowych oraz zmniejszenie negatywnego wpływu wykorzystywanych urządzeń elektroenergetycznych na środowisko
 • Rozwój narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie siecią