17. Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy

Rzeczowe aktywa trwałe, do których Grupa ma ograniczony tytuł własności oraz stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań

Nazwa jednostkiTytuł zabezpieczeniaRodzaj zabezpieczeniaPodmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenieZadłużenie na dzień 31.12.2016 r.Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r.Okres na jaki zostało ustanowione zabezpieczenie
Szpital Uzdrowiskowy „Energetyk” Zabezpieczenie pożyczki Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 450 tys. zł, zastaw rejestrowy Siemens Finance Sp. z o.o. - 4 029 30 września 2020 r.

Inne zabezpieczenia, w tym dotyczące kredytów i pożyczek prezentowanych również w tabeli na poprzedniej stronie:

Lp.Nazwa jednostkiTytuł zabezpieczeniaRodzaj zabezpieczeniaPodmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenieZadłużenie na 31.12.2016 r.Zadłużenie na 31.12.2015 r.Okres na jaki ustanowiono zabezpieczenie
1. Enea Serwis Zabezpieczenie roszczeń z umowy na zakupy produktów i usług dokonywane przy użyciu Kart Flotowych Weksel in blanco PKN Orlen S.A. 229 202 bezterminowo
2. Enea Serwis Zabezpieczenie umowy na udzielanie gwarancji przetargowych Weksle in blanco PZU S.A. - 458 21 lipca 2016 r.
3. Enea Serwis Umowa zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych Weksle in blanco TUiR Allianz Polska S.A. - 3 128 20 listopada 2016 r.
4. Szpital Uzdrowiskowy „Energetyk” Zabezpieczenie pożyczki Weksle in blanco Siemens Finance Sp. z o.o. - 4 029 30 września 2020 r.
5. Enea Logistyka Zabezpieczenie umowy leasingowej Środki podlegające leasingowi M Leasing Sp. z o.o. - - 21 stycznia 2017 r.
6. PEC Oborniki Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW 1 764 1 965 20 czerwca 2023 r.
7. PEC Oborniki Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW 353 555 20 marca 2018 r.
8. Enea Wytwarzanie Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco NFOŚiGW 8 269 12 972 30 września 2018 r.
9. Enea Wytwarzanie Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii elektrycznej NFOŚiGW - - 20 grudnia 2023 r.
10. Enea Wytwarzanie Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco NFOŚiGW 19 106 - 20 grudnia 2026 r.
11. MPEC Białystok Zabezpieczenie kredytu Weksel in blanco PKO BP S.A. 4 778 5 647 30 czerwca 2024 r.
12. MPEC Białystok Zabezpieczenie kredytu Weksel in blanco ING Bank Śląski S.A. 5 769 6 718 12 listopada 2026 r.
13. MPEC Białystok Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, umowa o przelew należności z tytułu dostarczania energii cieplnej WFOŚiGW - 155 31 marca 2017 r.
14. MPEC Białystok Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, umowa o przelew należności z tytułu dostarczania energii cieplnej WFOŚiGW 313 636 30 kwietnia 2017 r.
15. MPEC Białystok Zabezpieczenie umowy leasingu Weksel in blanco Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 273 382 31 stycznia 2017 r.
16. LW Bogdanka Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW 23 274 21 303 31 lipca 2024 r.
17. LW Bogdanka Zabezpieczenie umowy programowej dotyczącej emisji obligacji Cesja wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pekao S.A. i BGK 300 000 400 000 31 grudnia 2023 r.
18. LW Bogdanka Zabezpieczenie umowy o udzielenie gwarancji Cesja wierzytelności PKO BP S.A. - - 30 września 2021 r.
19. LW Bogdanka Zabezpieczenie umowy programowej dotyczącej emisji obligacji Cesja wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pekao S.A. 300 000 300 0000 31 grudnia 2021 r.
20. LW Bogdanka Zabezpieczenie kredytu Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji mBank S.A. - - 31 grudnia 2019 r.
21. MEC Piła Zabezpieczenie pożyczki Weksle in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW 6 326 7 701 20 czerwca 2021 r.