Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa Enea SA 

 

2015

2016

IVQ 2015

IVQ 2016

Wskaźniki rentowności

       

ROE - rentowność kapitału własnego

-3,30%

6,50%

-40,80%

3,90%

ROA - rentowność aktywów

-1,70%

3,50%

-21,50%

2,10%

Rentowność netto

-4,10%

7,50%

-45,80%

4,30%

Rentowność operacyjna

-1,60%

9,90%

-44,80%

5,80%

Rentowność EBITDA

21,60%

20,70%

19,40%

16,90%

Wskaźniki płynności i struktury finansowej

       

Wskaźnik bieżącej płynności

2

1,7

2

1,7

Pokrycie majątku trwałego kapitałami własnymi

0,7

0,7

0,7

0,7

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

0,5

0,5

0,5

0,5

Dług netto / EBITDA

1,8

1,9

1,8

1,9

Wskaźniki aktywności gospodarczej

       

Cykl rotacji należności krótkoterminowych w dniach

64

57

59

54

Cykl rotacji zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych w dniach

63

56

58

54

Cykl rotacji zapasów w dniach

31

26

29

25