Wysokość wynagrodzeń

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu Enea SA pobierane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., z którymi Spółka zawarła umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania przedstawia poniższa tabela:

Imię i NazwiskoFunkcjaWynagrodzenie netto w zł [bez VAT] 1)Świadczenia dodatkowe
Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu 2) 2 042 924,72 -
Paweł Orlof Członek Zarządu 2) 1 720 357,75 -
Dalida Gepfert Członek Zarządu 3) 2 528 989,26 -
Grzegorz Kinelski Członek Zarządu 3) 2 536 504,86 -
Mirosław Kowalik Prezes Zarządu 4) 1 121 610,00 -
Wiesław Piosik Wiceprezes Zarządu 4) 944 516,00 5) -
Piotr Adamczak Wiceprezes Zarządu 6) 841 379,31 -
Mikołaj Franzkowiak Wiceprezes Zarządu 6) 841 379,31 -

1)W wynagrodzeniu zawarte są wszelkie tytuły wynikające z zawartych kontraktów i ujęte w kosztach Spółki, w tym także wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji oraz premia za rok 2015

2)Funkcja pełniona do 7 grudnia 2015 r.

3)Funkcja pełniona do 7 stycznia 2016 r.

4)Funkcja pełniona od 7 stycznia 2016 r.

5)Z uwzględnieniem wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

6)Funkcja pełniona od 15 lutego 2016 r.

 

W okresie sprawowania funkcji zarządczych w 2016 r. Członkowie Zarządu Enea SA nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia w tym czasie funkcji w spółkach zależnych Enea SA. Wynagrodzenie otrzymane przez osoby zarządzające nie obejmowało składników pozafinansowych.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Enea SA w roku obrotowym 2016 przedstawia poniższa tabela:

Imię i NazwiskoWynagrodzenie netto [zł]
Sławomir Brzeziński 82 081,14 7)
Tadeusz Mikłosz 52 538,34
Małgorzata Niezgoda 53 007,80
Wojciech Klimowicz 52 538,34
Rafał Szymański 52 538,34
Radosław Winiarski 8) 2 071,19
Sandra Malinowska 8) 2 071,19
Tomasz Gołębiowski 8) 2 071,19
Piotr Mirkowski 9) 50 605,29
Roman Stryjski 9) 50 605,29
Piotr Kossak 9) 50 605,29
Rafał Bargiel 9) 50 605,29
Paweł Skopiński 10) 17 724,51

7)W tym wynagrodzenie z tytułu oddelegowania do pełnienia funkcji Członka Zarządu

8)Funkcja pełniona do 15 stycznia 2016 r.

9)Funkcja pełniona od 15 stycznia 2016 r.

10)Funkcja pełniona od 5 września 2016 r.

 

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Enea SA w roku obrotowym 2016 pobierały wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.