Enea w liczbach

Zasoby:

5,2 GW zainstalowanej mocy elektrycznej1)

3 pola wydobywcze

121,3 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami

15,7 tys. Pracowników1)

2,5 mln Klientów

Finanse 2016:

11.256 mln zł przychodów ze sprzedaży netto

2.328 mln zł EBITDA

849 mln zł zysku netto

1,9 wartość wskaźnika dług netto/EBITDA

Cele do 2025:

10,9 mln ton zapotrzebowania własnego na węgiel kamienny

5,8 GW zainstalowanej konwencjonalnej mocy elektrycznej

20,1 TWh -sprzedaży energii elektrycznej

144 min/1,69 SAIDI/SAIFI

26,4 mld zł podstawowego budżetu inwestycyjnego

1) Dane po przejęciu Elektrowni Połaniec