Działania planowane na 2017 r.

Obszar Handlu Detalicznego

 • Rozwój programu lojalnościowego dla Klientów (Strefa Zakupów)
 • Wdrożenie systemu analitycznego, wspomagającego prognozowanie i zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym
 • Wprowadzenie nowych produktów dla gospodarstw domowych i Klientów biznesowych
 • Komunikacja nowych produktów
 • Monitoring satysfakcji i jakości obsługi Klienta
 • Promowanie nowych narządzi komunikacji i obsługi
 • Realizacja okresowych akcji marketingowych w celu pozyskiwania kontaktów i promocji oferty produktowej

Obszar Obsługi Klienta

 • Optymalizacja sieci BOK, wizualizacja wybranych BOK
 • Wzrost jakości i zakresu świadczonej obsługi poprzez zdalne kanały kontaktu osiągnięta poprzez zwiększeniu katalogu spraw Klienta realizowanych przy pierwszym kontakcie
 • Wdrożenie nowej multikanałowej platformy contact center, której uruchomienie udostępni Klientom nowe kanały kontaktu
 • Opracowanie nowych koncepcji funkcjonowania obszarów wsparcia obsługi Klientów i rozliczeń oraz przygotowanie planu wdrożenia

Obszar Handlu Hurtowego

 • Adaptacja do zmian wynikających ze zwiększenia aktywów wytwórczych w Grupie Enea w zakresie doskonalenia narządzi i metod zarządzania portfelem i zabezpieczenia pozycji w ramach pełnego łańcucha wartości dodanej
 • Doskonalenie narzędzi i modeli analitycznych wspierających hedging oraz proprietary trading na rynkach krajowych oraz zagranicznych
 • Opracowanie modelu fundamentalnego cenowych ścieżek długoterminowych dla węgla kamiennego
 • Rozwój narzędzi wspomagających generację rozproszoną w związku ze zmianami mechanizmu wsparcia źródeł odnawialnych wchodzących w życie po 1 stycznia 2018 r.
 • Kontraktacja dostaw paliw produkcyjnych pod planowaną produkcję energii elektrycznej na rok 2018
 • Koordynacja zasad planowania i kontraktacji wynikająca z rozszerzenia portfela paliw