Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne [mln zł]20152016Zmiana %Plan 2017
Wytwarzanie 1 954,90 1 390,20 -28,90% 1 168,90
Dystrybucja 925,1 920,4 -0,50% 970,5
Wydobycie 51,11) 307,7 502,20% 385,6
Wsparcie i inne 120,4 123,7 2,70% 172,6
RAZEM 3 051,50 2 742,00 -10,10% 2 697,60

1) Nakład poniesiony w miesiącach listopad-grudzień 2015 r. po włączeniu LW Bogdanka do GK Enea w ramach obszaru Wydobycia