Wykaz akcji i uprawień do akcji Enea

Wykaz akcji i uprawień do akcji Enea w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Imię i nazwiskoFunkcjaLiczba akcji Enea SA na 31 grudnia 2016 r.Liczba akcji Enea SA na 30 marca 2017 r.Wartość nominalna [zł]
Wiesław Piosik Wiceprezes Zarządu 4 140 4 140 4 140
Tadeusz Mikłosz Członek Rady Nadzorczej 4 140 4 140 4 140

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego pozostałe osoby zarządzające oraz nadzorujące nie posiadają akcji Enea SA.

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji lub udziałów w podmiotach zależnych Enea SA.