You are here

Notowania

Notowania akcji Enea SA na Giełdzie Papierów Wartościowych

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące akcji Spółki w 2016 r.

Kluczowe dane dotyczące akcji:20152016
Kurs maksymalny [zł] 17,48 12,22
Kurs minimalny [zł] 10,56 8,42
Kurs ostatni [zł] 11,3 9,5
Kapitalizacja na koniec okresu [mln zł] 4 988,30 4 193,70
Kapitalizacja Enea SA na tle krajowych spółek notowanych na GPW na koniec okresu [%] 0,97 0,75
Wartość księgowa [mln zł] 12 647,12 11 999,47
C/Z [kapitalizacja giełdowa/zysk netto] 5,5 -
C/WK [kapitalizacja giełdowa/wartość księgowa] 0,39 0,35
Stopa zwrotu na koniec okresu [%] -23,23 -15,93
Stopa dywidendy [%] 4,2 -
Wartość obrotów [mln zł] 1 653,22 2 231,17
Udział w obrotach [%] 0,81 1,18
Wskaźnik obrotu [%] 25,5 50
Średni wolumen na sesję 449 510 883 502
Średnia liczba transakcji na sesję 1 081 1 570
Średni spread [pb] 20 22
Wolumen [szt.] 44 317 932 221 757 499