WydobycieLW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Enea przejęła LW Bogdanka w IV kwartale 2015 r. i konsoliduje jej wyniki od 1 listopada 2015 r. Poniższa tabela ma charakter informacyjny i przedstawia kluczowe dane dot. segmentu Wydobycia w ujęciu rocznym i w IV kwartale 2015 r. i 2016 r.

Wyszczególnienie20152016Zmiana IVQ 2015 IVQ 2016 Zmiana
Wydobycie brutto [tys. ton] 12 940 14 389 11,20% 3 994 3 638 -8,90%
Produkcja netto [tys. ton] 8 457 9 038 6,90% 2 527 2 356 -6,80%
Sprzedaż węgla [tys. ton] 8 562 9 141 6,80% 2 554 2 402 -6,00%
Zapasy (na koniec okresu) [tys. ton] 228 125 -45,20% 228 125 -45,20%
Długość wykonanych wyrobisk [km] 20 23,8 19,00% 4,4 6,6 50,00%
Uzysk [%] 65,40% 62,80% -2,6 p.p. 63,3% 64,80% 1,5 p.p.