Szacowane nakłady inwestycyjne

Podstawowy budżet inwestycyjny w wysokości 26,4 mld zł

Szacowane nakłady inwestycyjne GK Enea w latach 2016-2030 [mln zł, ceny bieżące]

Obszar2016-20252026-2030
Wydobycie 3 712 2 080
Dystrybucja 9 501 5 193
Wytwarzanie 4 808 504
Pozostałe 403 153
Potencjał CAPEX 1) 6 176 5 320
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego 2) 3 200 2 500
ŁĄCZNIE GK ENEA 27 800 15 750

1) Potencjał CAPEX zachowując wskaźnik dług netto / EBITDA na bezpiecznym poziomie

2) Zwiększenie potencjału inwestycyjnego o 5,7 mld zł w wyniku realizacji innowacyjnych inicjatyw strategicznych (wzrost EBITDA)