26. Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe

 31.12.201631.12.2015
Długoterminowe    
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji 206 198 215 699
Rozliczenie przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych 416 906 433 043
Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego 36 928 25 940
  660 032 674 682 
Krótkoterminowe    
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji 15 115 14 890
Rozliczenie przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych 67 879 65 891
Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego 1 033 687
Kontrakty budowlane - wycena 123 2 198
  84 150 83 666

 Harmonogram rozliczenia międzyokresowego przychodów31.12.201631.12.2015
Do jednego roku 84 150 83 666
Od jednego do pięciu lat 142 411 142 664
Powyżej pięciu lat 517 621 532 018
  744 182 758 348