Inwestycje planowane na 2017 r. w ramach aktualnie posiadanych aktywów

Wydobycie

Inwestycje rozwojowe Pozyskanie nowych koncesji:
  •uzyskanie koncesji wydobywczej na złoże Ostrów
  Utrzymanie parku maszynowego:
  •zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń
  •modernizacje i remonty maszyn i urządzeń
Inwestycje operacyjne Nowe wyrobiska i modernizacja istniejących:
  •wykonanie wyrobisk, głównie chodników przyścianowych, przecinek ścianowych oraz pozostałych wyrobisk technologicznych i udostępniających, umożliwiających eksploatację ścian w pokładach 385/2 ,389, 391
  •przebudowy wyrobisk górniczych
Inne inwestycje Inne inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe:
•rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance
  •modernizacje obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla
  •kontynuacja prac związanych ze „Zintegrowanym systemem zarządzania produkcją” oraz projektem „Kopalnia inteligentnych rozwiązań”
  •kontynuacja rozbudowy sieci elektroenergetycznych
  •modernizacja obiektów biurowych, zakup środków transportu
                       

Wytwarzanie

Segment Elektrownie Systemowe - Nowe •Modernizacja bloków nr 3 i 8 oraz nr 10
Segment Elektrownie Systemowe - Kontynuowane •Budowa bloku energetycznego nr 11 (zakończenie w 2017 r.)
  •Zabudowa instalacji odazotowania spalin SCR dla bloków nr 4-8 (zakończenie w 2017 r.)
  •Zabudowa instalacji odazotowania spalin SCR dla bloków nr 9-10 (zakończenie w 2018 r.)
  •Modernizacja ujęcia wody chłodzącej – tymczasowy próg stabilizujący na rzece Wiśle
Segment Ciepło •Zabudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8 (zakończenie w 2017 r.)
Segment OZE •Poszukiwanie okazyjnych projektów inwestycyjnych i akwizycyjnych
   

Dystrybucja

Nowe •Budowa GPZ Choszczno II i GPZ Recz
  •Budowa GPZ Garbary oraz budowa linii 110 kV Garbary-Cytadela, Garbary-EC Karolin
  •Budowa rozdzielni sieciowej Garaszewo oraz budowa linii 110 kV Kromolice - Nagradowice, Kromolice - Gądki, Kromolice - Swarzędz
  •Budowa linii 110 kV Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie oraz przebudowa GPZ Miasteczko Krajeńskie
  •Przebudowa GPZ Wronki
  •Przebudowa GPZ Piła Południe
  •Przebudowa GPZ Żary
Kontynuowane •Realizacja programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych (AMI)
  •Realizacja programu poprawy niezawodności pracy sieci
  •Realizacja projektu System Informacji o Sieci
  •Realizacja projektu wdrożenia systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej w standardzie TETRA
  •Przebudowa GPZ Kostrzyn
  •Przebudowa GPZ Jachcice