RAPORT ROCZNY
Grupy Enea

2016

ZOBACZ NASZ ŁAŃCUCH WARTOŚCI

LIST PREZESA
ZARZĄDU

Wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju
i pewność dostaw energii dla naszych klientów.

ZOBACZ WIĘCEJ

DZIAŁALNOŚĆ
GRUPY

Zwiększamy potencjał i niezawodność dostaw energii elektrycznej.

ZOBACZ WIĘCEJ

DANE
FINANSOWE

Budujemy optymalne synergie i zwiększamy efektywność Grupy.

ZOBACZ WIĘCEJ

STRATEGIA

Grupa Enea dynamicznie się rozwija i wykorzystuje pojawiające się szanse rynkowe.

ZOBACZ WIĘCEJ

INWESTORZY

Strategicznym celem nadrzędnym jest wzrost wartości GK Enea dla akcjonariuszy.

ZOBACZ WIĘCEJ

ŁAD
KORPORACYJNY

Budujemy elastyczną organizację procesową
i dbamy o zrównoważony rozwój.

ZOBACZ WIĘCEJ