13. Non-controlling interests

a) 2016

Subsidiary nameMiejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. in ObornikiAnnacond Enterprises Sp. z o.o.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Grupa Kapitałowa Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.Total non-controlling interests
Non-controlling interests (%) 28.89% 0.07% 39.00% 8.98% 34.01%  
Non-current assets 83 889 11 560 (2 844) 280 725 2 951 333  
Current assets 27 706 3 561 49 76 501 858 474  
Non-current liabilities (16 634) (2 140) - (59 259) (1 047 899)  
Current liabilities (15 774) (1 704) - (46 804) (435 039)  
Net assets 79 187 11 277 (2 795) 251 163 2 326 869  
Book value of non-controlling interests 22 877 8 (1 090) 22 554 791 368 835 717 
             
Sales revenue 58 677 6 668 - 243 530 1 785 981  
Net profit/ (loss) for the reporting period 5 153 55 (1 152) 17 339 181 229  
Total comprehensive income 5 135 67 (1 152) 17 488 174 935  
Profit / (Loss) attributable to non-controlling interests 1 535 - (478) 1 557 61 906 64 520 
             
Net cash flow from operating activities 10 143 1 492 (373) 22 532 678 945  
Net cash flow from investing activities (3 002) (1 795) - (14 842) (290 011)  
Net cash flow from financing activities (5 086) 912 384 (7 219) (111 358)  
Net cash flows 2 055 609 11  471 277 576   

b) 2015

Subsidiary nameMiejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w ObornikachAnnacond Enterprises Sp. z o.o.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.Grupa Kapitałowa Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.Total non-controlling interests
Non-controlling interests (%) 28.89% 00.09% 39.00% 13.64% 34.01%  
Non-current assets 82 310 10 747 (1 603) 283 040 3 147 312  
Current assets 24 215 2 977 34 68 534 628 478  
Non-current liabilities (19 453) (2 630) - (67 879) (1 233 720)  
Current liabilities (13 202) (1 360) (1) (45 310) (390 925)  
Net assets 73 870 9 734 (1 570) 238 385 2 151 145  
Book value of non-controlling interests 21 341 9 (612) 32 516 731 604 784 858
             
Sales revenue 52 526 6 377 - 225 275 362 580  
Net profit/ (loss) for the reporting period 4 842 215 (1 209) 19 520 50 197  
Total comprehensive income 4 786 215 (1 209) 19 635 46 029  
Profit / (Loss) attributable to non-controlling interests 1 455 - (507) 2 663 32 368 35 979
             
Net cash flow from operating activities 7 655 1 256 (430) 49 117 146 428  
Net cash flow from investing activities (10 739) (1 544) - (39 188) (57 047)  
Net cash flow from financing activities (623) (484) 384 14 014 (52 637)  
Net cash flows (3 707) (772) (46) 23 943 44